(1)
Lizińska, J.; Czapiewski, L. Manipulowanie Zyskami Przez spółki debiutujące Na GPW. 10.14746/rpeis 2016, 78, 197-212.