(1)
Kołodziejczyk, H. Geneza Kryzysu Hipotecznego W USA Z Perspektywy Dekady. 10.14746/rpeis 2016, 78, 213-231.