(1)
Przybył, I. Od panieństwa Do małżeństwa: Zmiana Statusu a Transformacja tożsamości. 10.14746/rpeis 2016, 78, 233-246.