(1)
Wojnowska-Radzińska, J. Zakaz Arbitralnego Wydalania cudzoziemców W świetle Art. 1 Protokołu Nr 7 Do EKPC I Jego Realizacja W Polskim Prawie I Praktyce – Wybrane Problemy. 10.14746/rpeis 2017, 79, 59-71.