(1)
Byczyk, M. Walka Z Terroryzmem Jako Zadanie Prawa Karnego – Uwagi Na Marginesie Wprowadzenia Do Kodeksu Karnego Art. 259a. 10.14746/rpeis 2017, 79, 73-84.