(1)
Wójcicka, E. Ustawa Z Dnia 11 Lipca 2014 R. O Petycjach – Uwagi Krytyczne. 10.14746/rpeis 2017, 79, 159-172.