(1)
Umiński, P. Znaczenie Monopolizacji W Postkeynesowskich Teoriach cenotwórstwa. 10.14746/rpeis 2017, 79, 211-222.