(1)
Gadkowski, T. Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Red. Piotr Skubiszewski, Janusz StaƄczyk. 10.14746/rpeis 2017, 79, 265-268.