(1)
Bator, A. Wykładnia Konstytucji. Aktualne Problemy I Tendencje, Red. Marek Smolak. 10.14746/rpeis 2017, 79, 271-276.