(1)
Rylski, M. Obowiązki Informacyjne Pracodawcy związane Z Zawieraniem umów O Pracę Po Nowelizacji Kodeksu Pracy. 10.14746/rpeis 2017, 79, 87-96.