(1)
Drobniak, A. Koncepcja Urban Resilience: Narzędzie Strategicznej Diagnozy I Monitoringu Miast. 10.14746/rpeis 2015, 77, 119-143.