(1)
Kaczmarek, T.; Wójcicki, M. Uspołecznienie Procesu Planowania Przestrzennego Na przykładzie Miasta Poznania. 10.14746/rpeis 2015, 77, 219-236.