(1)
Kowalczyk, A.; Derek, M. Przestrzeń Czasu Wolnego W Polityce dużych Miast. 10.14746/rpeis 2015, 77, 311-325.