Brzozowski, W. (2017). Stopniowalność naruszeń konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 5–17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1