Smolak, M. (2017). Kultura władzy i kultura uzasadniania w ujęciu Davida Dyzenhausa jako kategorie analizy proponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 19–30. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.2