Banach, W. (2017). Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 305–312. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.23