Hendrykowski, M. (2015). Teleologia autorstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 27-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.2