Bocheński, M. (2017). Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 107–119. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.9