Mrożek, J. (2017). Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 135–147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11