Bonczkowski, M. (2017). O normie parametrycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 149–162. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12