Gołata, K. (2017). Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 215–224. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.17