Piechocka-Kałużna, A. (2017). Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(4), 267–284. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.21