Tischner, A. (2015). Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 121–137. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9