Kępiński, J. (2015). Czy znak towarowy może być utworem?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 177–191. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.12