Sokołowska, D. (2015). Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(2), 75-89. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.6