Markert, T. (2018). Rola Komisji Weneckiej w procesie przygotowania konstytucji przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 7-11. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.1