Suchocka, H. (2018). Polska Konstytucja z 1997 roku jako element europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 13–22. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.2