Łączkowski, W. (2018). Trójpodział władz a dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 33–38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.4