Florczak-Wątor, M. (2018). Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 119-131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.11