Urbaniak, K. (2018). Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 151–167. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.13