Gerecka-Żołyńska, A. (2018). Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 255–267. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.20