Wolska, G. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 301–310. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.23