Wierzchosławski, R. P. (2018). Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie postaw obywatelskich studentów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 339–354. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.26