Skoczylas, Łukasz. (2018). Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(4), 215-225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.16