Wojnowska-Radzińska, J. (2018). Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 21–34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.2