Kamiński, B., & Ng, F. (2018). Kryzys euro a handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(3), 139–162. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.11