Rudnicki, M., & Sobieraj, K. (2018). Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 15–28. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.2