Janusz-Pohl, B. (2018). O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 85–97. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.7