Hryniewicz, E. (2018). OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 105-117. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.8