Suchocka, R. (2018). MIGRANICI POMIĘDZY DWIEMA KULTURAMI I POMIĘDZY DWIEMA STRATEGIAMI ADAPTACYJNYMI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 249-265. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.17