Dworek, J. (2018). ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 295–297. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.21