Sokołowski, M. (2018). UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ PROFESOROWI MARIANOWI KĘPIŃSKIEMU. Poznań, 26 października 2012 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(1), 305-307. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.25