Wieciech, T. (2018). NORMATYWNY WYMIAR BRYTYJSKIEJ KONSTYTUCJI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 19–32. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.2