Paluszkiewicz, H. (2018). O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 47–58. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.4