Redakcyjny, K. (2018). Wprowadzenie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 5-6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16306