Drozdowski, R. (2018). SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ – DOBRZE BRZMIĄCY POSTULAT POLITYKI SPOŁECZNEJ, Z KTÓRYM MA ONA CORAZ WIĘCEJ KŁOPOTÓW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 7–19. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.1