Wrzesień, W. (2018). SUBKULTUROWE I POSTSUBKULTUROWE POWROTY A RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 65–74. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.3