Krajewski, M. (2018). GENERACJE RZECZY. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 91–103. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.5