Haberko, J. (2018). DZIADKOWIE–WNUKI. OSOBISTA WIĘŹ PRAWNORODZINNA I RELACJA PRAWNOSPADKOWA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 139-154. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.9