Krzymkowski, M. (2018). POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 25-35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.3